Τμήμα Προσωπικού

Περισσότερες Πληροφορίες Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας
Περισσότερες Πληροφορίες Διαγωνισμός για πρόσληψη προσωπικού
(διάθεση και παραλαβή σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών)
Περισσότερες Πληροφορίες

Έκδοση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού
(υπολογισμός μορίων υποψηφίων, κατάρτιση προσωρινών πινάκων και διαβίβαση αυτών στο ΑΣΕΠ)

 

Προηγούμενη ανάρτηση Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact