΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ΄΄

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου – Βόχας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 699.999,18 €

 Το ανωτέρω έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου – Βόχας», προϋπολογισμού 699.999,18 € εντάχθηκε στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με την αριθμ. 21913/27-11-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο αφορά στην βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου πρόσβασης σε εκτός σχεδίου περιοχές των κοινοτήτων Βοχαϊκού, Μπολατίου, Ελληνοχωρίου, Κρηνών, Χαλκείου, Στιμάγκας και οικισμού Καλεντζίου.

Πρόκειται για επεμβάσεις βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών δρόμων για την εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις αγροτικές και στις γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (πρόσβαση γεωργικών μηχανημάτων, εύκολη διακίνηση παραγωγής κλπ).

Είναι ένα σημαντικό έργο που βοηθά στην καθημερινότητα των κατοίκων και όχι μόνο καθώς τους εξασφαλίζει τη βατότητα πρόσβασης προς τους χώρους εργασίας τους και την ασφάλεια στις μεταφορές των εμπορευμάτων ή της παραγωγής από τα αγροκτήματά  τους.

Οι εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών αφορούν κυρίως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, οδοστρωσίες, ασφαλτικά και μικρά τεχνικά έργα.

Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και έχει υπογραφεί η σύμβαση την 1η -3-2022.

Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες χωματουργικών  και οδοστρωσίας στις κοινότητες Χαλκείου, Μπολατίου, Βοχαϊκού, Κρηνών και οικισμού Καλεντζίου.

Προηγούμενη ανάρτηση ΄΄Η φωτιά έχει δύναμη-Μην την υποτιμάς΄΄ Οδηγίες πρόληψης και προστασίας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact