Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή κάθε σχετικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αν πρόκειται για ανήλικο
  2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
  3. Μια φωτογραφία
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 
   

 

Previous Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία