Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή κάθε σχετικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αν πρόκειται για ανήλικο
  2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
  3. Μια φωτογραφία
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 
   

 

Προηγούμενη ανάρτηση Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact