Χρηματοδότηση του Δήμου Βέλου Βόχας με 60.000,00 € για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από τις έντονες βροχοπτώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                           ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 14-10-2016

Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.                                     

Προς Μ.Μ.Ε

Τηλέφωνο: 2741360522

Φαξ:           2741052303

Email: masouri@vochas.gov.gr

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρηματοδότηση του Δήμου Βέλου Βόχας με 60.000,00 € για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από τις έντονες βροχοπτώσεις

Με την αρίθμ.πρωτ.30421/5-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Βέλου Βόχας με το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 <<Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α΄και Β΄βαθμού της Χώρας>>.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος ευχαριστεί ιδιαίτερα τη βουλευτή κα. Μαρία Θελερίτη και τους βουλευτές κ.κ. Γεώργιο Ψυχογιό, Γεώργιο Τσόγκα και Χρήστο Δήμα για την άμεση και έμπρακτη στήριξή τους  για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν από την τελευταία θεομηνία που έπληξε το Δήμο Βέλου Βόχας.

Το ποσό των 60.000,00 € θα διατεθεί για την αποκατάσταση των ζημιών άμεσα.

 

                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact