Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου από 1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αντιπυρικής περιόδου για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 2023

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου-Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Σ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact