Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στην υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2012 ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε(5) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθ/τας (Συνοδοί Απορ/φορου) είναι δεκαήμερη

και αρχίζει από την Οκτωβρίου 2012 και λήγει την Οκτωβρίου 2012.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προσωπικού στο ΚΕΠ Ζευγολατιού (τηλ. 2741050255 /50256 υπευθ. Κα Κακλίδου Γιώτα.

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

 

Συμπληρωματικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 . για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

 

 

 


Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση – Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ»

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact