Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου- Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Σ

82-2023 83-2023 85-2023 86-2023 88-2023 89-2023 90-2023 91-2023 92-2023ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact