ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 7-10-2013
Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.
Τηλέφωνο: 2741360522
Φαξ: 2741052303                                                       ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε
Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στο Δήμο Βέλου Βόχας από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Βέλου Βόχας σχετικά με την ελλιπή αστυνόμευση και

αύξηση της εγκληματικότητας-παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και μετά από σχετική επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων

του Βουλευτή Ν. Κορινθίας κ. Χ. Δήμα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου)με το

από 28 Σεπτεμβρίου 2013 έγγραφό του με θέμα: Μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στο Δήμο Βέλου Βόχας Ν.Κορινθίας μεταξύ

άλλων αναφέρει:

΄΄ ..Στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζευγολατιού Δήμου Βέλου Βόχας, το οποίο αστυνομεύεται από το Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ) Βραχατίου, υπάρχουν

εγκατεστημένοι ΡΟΜΑ. Από την προαναφερόμενη αστυνομική υπηρεσία και με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας και

εν γένει εγκληματικότητας διατίθενται σε καθημερινή βάση εποχούμενες περιπολίες τάξης, ενώ για τον ίδιο σκοπό από την Α.Δ Κορινθίας

συγκροτούνται συνεργεία ελέγχων, προσαγωγών πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών της

δυνατοτήτων. Πάντως, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η εγκληματικότητα στην

περιοχή ευθύνης του Α.Τ. Βραχατίου, συγκριτικά για το πρώτο εξάμηνο των ετών 2012-2013, δεν παρουσιάζει αυξητική τάση.

Επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της ύπαρξης

καταυλισμών ΡΟΜΑ, δεν αποτελεί αμιγώς αστυνομικής φύσεως ζήτημα, αλλά, αντιθέτως, απαιτεί την ουσιαστική-συντονισμένη παρέμβαση

όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών, για τη μείωση ή εξάλειψη των επιμέρους παραμέτρων που το δημιουργούν ή το συνδιαμορφώνουν

(υλοποίηση μετεγκατάστασης ΡΟΜΑ, υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής τους ένταξης, δημιουργία υποδομών κ.λ.π.

Τέλος δόθηκαν, εκ νεόυ, πρόσθετες εντολές και οδηγίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας για την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση

των σχεδίων δράσης και την αναδιάταξη με βάση αυτά των δυνάμεων, αυξάνοντας και πυκνώνοντας τις περιπολίες στις περιοχές που κρίνεται

αυτό απαραίτητο, καθώς και για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του προσωπικού των Υπηρεσιών της και την καλύτερη αξιοποίηση των μέσων

που διαθέτουν, ώστε να βελτιωθεί η αστυνόμευση στην επίμαχη περιοχή του Ζευγολατιού. Παράλληλα επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας

των αστυνομικών υπηρεσιών με τις, κατά περίπτωση, συναρμόδιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς, για την πρόληψη και εν γένει αποτελεσματική

αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ώστε να ενισχυθεί και περαιτέρω να παγιωθεί, το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων και των επισκεπτών της

περιοχής΄΄.

O Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος θέλοντας να θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των κατοίκων του Δήμου καθώς

επίσης και να βελτιώσει την ποιότητας ζωής τους θα συνεχίσει τις συντονισμένες προσπάθειες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς κάθε

κατεύθυνση.

 

Γραφείο επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης 27ης Σεπτεμβρίου 2013

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact