Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης 27ης Σεπτεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 16972

18 η Συνεδρίαση

Την 27η Σεπτεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00,, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 και ονομαστικά οι:
Παρόντες Απόντες

Καραφωτιάς Γεώργιος Πρόεδρος Π
Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α
Δαληβίγκας Κων/νος Π
Δαρδάνης Γεώργιος Π
Λιούλιας Ιωάννης Α
Μπεκιάρης Δημήτριος Π
Μπουγάς Μιχαήλ Π
Ντάνος Γεώργιος Π
Παλυβός Κων/νος Π
Παπαλέκας Αθανάσιος Π
Πρεδάρης Γεώργιος Π
Σιάτος Γεώργιος Α
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Α
Τρωγάδης Βασίλειος Π
Τσάνος Νικόλαος Π
Τσάτσαρης Κων/νος Π αποχώρησε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης

Λάζος Χρήστος
Α
Κανελλόπουλος Ευθύμιος Π αποχώρησε στο 4ο ΘΗΔ
Λιάκος Μιχαήλ Π αποχώρησε στο 6ο ΘΗΔ
Λούτας Ιωάννης Α
Τριανταφύλλου Γεώργιος Π
Ραχανιώτης Νικόλαος Π
Μερκούρη Παναγιώτα Α
Περαχωρίτης Αθανάσιος Π
Μπούρας Νικόλαος Π
Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Α
Παπαγεωργίου Σωτήριος Π
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Α
Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιος Εκπρόσωπος
Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Α
Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π
Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Α
Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Α
Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π
Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Π
. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Α
Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α
Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π
Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α
Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π
Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας
Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .
Ο κος Παπαγεωργίου κατέθεσε πρόταση για ψήφισμα της Λαικής Συσπείρωσης για τη δολοφονία του Π Φύσσα.

Ο κύριος Λιάκος είπε καταδικάζω το μόρφωμα της ΧΑ αλλά το συγκεκριμένο ψήφισμα της Λαικής Συσπείρωσης δεν το ψηφίζω. Με την άποψη του συμφώνησαν οι κοι Τρωγάδης Πρεδάρης Τριανταφύλλου .
Ο κος Τσάνος είπε καταδικάζω τη βία από όπου κ αν προέρχεται .

Το Συμβούλιο με ψήφους
υπέρ 4 Παπαγεωργίου Ραχανιώτης Παπαλέκας Μπεκιάρης

εναντίον 14 Λιακος Μπουρας Μπουγάς Περαχωρίτης Δαληβίγκας Τσάνος Δαρδάνης Τρωγάδης Πρεδάρης Καραφωτιας Ντάνος Παλυβός Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου
απέρριψε το ψήφισμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

* Κατανομή ποσού 27.117,70 ευρώ για Γ ΄ Δόση λειτουργικών δαπανών Σχολείων Α Αθμιας κ Β θμιας του Δήμου Βέλου Βόχας

Παρόντες 18 Απόντες 9 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη-Τσοτσώνη – Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος ΕΗΔ κ η εισήγηση

Κατανέμεται
– ποσό 15.153,55 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες της Αθμιας Σχολ. επιτροπή
– ποσό 1936 ευρώ για πληρωμή α εξαμήνου 2013 Σχολικών Τροχονόμων κ
– ποσό 10.038,15 στην Βθμια Σχολική Επιτροπή

* Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος κ προϋπολογισμού

Παρόντες 18 Απόντες 9 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη-Τσοτσώνη – 9-Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος ΕΗΔ κ η εισήγηση

Αφορά πιστώσεις για συντηρήσεις Σχολείων από ΣΑΤΑ 2013

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή Υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου (άρθρο 1 του Ν. 2323/95, ΦΕΚ 145 Α): «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Παρόντες 18 Απόντες 9 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη-Τσοτσώνη – Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος

Tακτικό κος Παπαλέκας
Αναπληρωματικός κος Ραχανιώτης
Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

2. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.
Παρόντες 18 Απόντες 9 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη-Τσοτσώνη – Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος
Στάσιμο Εμπόριο
Για τη Δημοτική Ενότητα Βέλου 4 θέσεις
Ζευγολατιό 4 θέσεις
Βραχάτι 4 θέσεις
Κοκκώνι 2 θέσεις
Νεράντζα 2 θέσεις
Μπολάτι 1 θέση
Πουλίτσα 1 θέση
Ελληνοχώρι 1 θέση
Ψήφισαν θετικά κ οι παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών κ Τοπικών Κοινοτήτων
Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

3. Τροποποίηση της αριθ. 242/2011 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. περί ΄΄ Ψήφιση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων ΄΄.
Παρόντες 18 Απόντες 9 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη-Τσοτσώνη – Τσάτσαρης
Εισηγητής Πρόεδρος

Να παραμείνουν ως έχουν τα καλυπτόμενα τετραγωνικά στα περίπτερα

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

4. Τροποποίηση της αριθ. 244/2011 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. περί ΄΄ Ψήφιση κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου ΄ ΄ .
Παρόντες 16 Απόντες 11 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
Αφορά την επιβολή ημερήσιου τέλους
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των κων Παπαγεωργίου –Μπουγά
Ο κος Μπούρας –Λιάκος –Περαχωρίτης είπαν να καταβάλεται το 5% στους Συλλόγους

5. Γνωμοδότηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου στη Δ.Κ. Βραχατίου κατόπιν αιτήσεως κ. Ι. Θωμόπουλου.
Παρόντες 16 Απόντες 11 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου
Εισηγητής Πρόεδρος

Ο κος Παλυβός πρότεινε να γνωμοδοτήσουμε ότι ο δρόμος είναι δημοτικός
Ο κος Λιάκος ψήφισε ότι ο δρόμος δεν είναι δημοτικός κ η Πολεοδομία παραπλανήθηκε κατά την έκδοση των πολεοδομικών αδειών

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
κ εξουσιοδοτήθηκε ο κος Μπούρας να καταθέσει πρόταση επι του θέματος .

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 (5η).
Παρόντες 15 Απόντες 12Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου -Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγγραφή ποσού 7.995 για Τοπικό Ρυμοτομικό Βραχατίου

Εγγραφές ποσών για δικαστικά ,κρατήσεις, αρδευτικά τέλη ΑΟΣΑΚ και καθαρισμό παραδοσιακών στολών

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε Λευκό κ ο κος Περαχωρίτης που καταψήφισε

7. Διάθεση πίστωσης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
Παρόντες 15 Απόντες 12 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου -Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά την τοποθέτηση φωτιστικών στο Καλέντζι
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε Λευκό

8. Διαγραφή οφειλών.
Παρόντες 15 Απόντες 12 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου -Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
Αφορά ποσό 778 ευρώ οφειλετών από λάθος χρεώσεις
Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ Ο κος Παπαγεωργίου απείχε της ψηφοφορίας λόγω κωλύματος .

9. Έγκριση αιτήσεων για υπαγωγή σε μειωμένα τέλη ύδρευσης.
Παρόντες 15 Απόντες 12 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου -Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά 3 αιτήσεις αναπήρων πολύτεκνων
Ο κος Παπαγεωργίου πρότεινε να είναι μηδενικές οι χρεώσεις σε αναπήρους
Ο κος Τσάνος πρότεινε να κριθούν οι απαλλαγόμενοι κ με εισοδηματικά κριτήρια

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου

10. Έγκριση ονομασίας οδών στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου.
Παρόντες 15 Απόντες 12 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου -Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφισε κ ο Πρόεδρος της Δημ Κοινότητας Βραχατίου
11. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (μικροφωνική εγκατάσταση).
Παρόντες 15 Απόντες 12 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου -Λιάκος
Εισηγητής

Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό- παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στα Σχολεία, για την εκδήλωση με τον Στέφανο Κορκολή κ τον εορτασμό της 17ης Νοέμβρη .

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος καταψήφισε την κάλυψη της εκδήλωση Κορκολή , τις άλλες εκδηλωσεις τις ψήφισε κ ο κος Περαχωρίτης που καταψήφισε συνολικά την εισήγηση

12. Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο ΄΄ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ΄΄.
Παρόντες 15 Απόντες 12 Αμπού Ζολώφ- Λιούλιας- Σιάτος – Τζαναβάρα-Λάζος-Λούτας-Μερκούρη- Τσοτσώνη – Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Τριανταφύλλου -Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
Αφορά ποσό 10.000 ευρώ
Ο κος Ραχανιώτης είπε να χρηματοδοτηθούν κ άλλοι Σύλλογοι που έχουν διακριθεί Πανελλήνια όπως ο ΑΠΙΣ και η ομάδα πιγκ πογκ του Ζευγολατιού
Ο κος Περαχωρίτης είπε ότι ο Παμβοχαικός θα πρέπει να δείξει κ ένα κοινωνικό πρόσωπο βοηθώντας τις κοινωνικές δομές του Δήμου κ τις ομάδες που έχουν ανάγκη
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου κ του κου Παπαλέκα

Ζευγολατιό 27-09-2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Καραφωτιάς Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση Δήλωση του Δ.Σ του Συλλόγου Στιμάγκας ΄΄ΘΥΑΜΙΣ΄΄ για τη συμμετοχή του στην έκθεση του επιμελητηρίου Κορινθίας ΄΄ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact