ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00139 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00142 Μελέτη

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 200999 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ»

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact