ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                              ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 14-10-2013
Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.
Τηλέφωνο: 2741360522
Φαξ: 2741052303                                                                    ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε
Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προτάσεις αναφορικά με την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής στο Δήμο Βέλου Βόχας

από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Βέλου Βόχας σχετικά με την ελλιπή αστυνόμευση και αύξηση της εγκληματικότητας-παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέλου Βόχας, την επιστολή της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄ για την επανίδρυση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Ζευγολατιού και μετά από σχετική επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του Βουλευτή Ν. Κορινθίας κ. Χ. Δήμα, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με το αρίθμ.πρωτ.7017/4/17024/8-11-2013 έγγραφό του μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
΄΄ Η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί κύριο στόχο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τον οποίο υπηρετεί, πέραν των επιχειρησιακών πρωτοβουλιών, η κατάρτιση και επικείμενη κατάθεση στη Βουλή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου. Μέσω αυτού σκοπείται η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και Φορέων του Υπουργείου μας, ώστε, κατόπιν της προηγηθείσας αξιολόγησης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους, να αποκτήσουν μια νέα, σύγχρονη και ορθολογική δομή, προς εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών.
Όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επεξεργασίας για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, καθότι συνεισφέρουν στην πληρέστερη ενημέρωση και τη μόρφωση ολοκληρωμένης και σαφούς άποψης. Περαιτέρω δε συμβάλλουν στην πρόκριση των πλέον πρόσφορων, κατά περίπτωση, επιλογών και τελικώς στη λήψη αποφάσεων που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο το υπηρεσιακό και ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Στο πλαίσιο και το πνεύμα αυτό θα ληφθούν υπόψη και οι αναφερόμενες στο ανωτέρω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου απόψεις και προτάσεις. ΄΄
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής της τοπικής κοινωνίας και της αποκατάστασης του αισθήματος της ασφάλειας των δημοτών του.

Γραφείο επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας (15 Νοεμβρίου 2013 2η)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact