Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας (15 Νοεμβρίου 2013 2η)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ζευγολατιό, 11 Νοεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Α.Π. : 20123
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς
Τον Δημοτικό Σύμβουλο

Καλείσθε για πρώτη φορά την 15η Νοεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας (15 Νοεμβρίου 2013)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact