Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση Παρουσίαση Πρώτου Τόμου Πρακτικών «Η ΒΟΧΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ»

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact