Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00106

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία