Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ – «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Αριθμ.Πρωτ : 227/ 04-11-2013
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ :

1.-Λήψη απόφασης για την κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Κορινθίων, Σικυωνίων, Βόχας και Λουτρακίου-Περαχώρας, για την αποδοχή της από 20-05-2011 σύμβασης του πρώην Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας με την HELLENIC ENVIIRONMENTAL CENTER S.A. για τις λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του χώρου γεωγραφικής τους ευθύνης.

2.-Λήψη απόφασης για την κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Κορινθίων, Σικυωνίων, Βόχας και Λουτρακίου-Περαχώρας, για την αποδοχή της από 20-05-2011 σύμβασης του πρώην Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας με την ANTIPOLLUTION A.N.E. για τις λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του χώρου γεωγραφικής τους ευθύνης.

3.-Περί αιτήσεως Καλογεροπούλου Καλλιόπης για μείωση ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου εντός Χ.Ζ. Λιμένα Βραχατίου έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας (1η Νοεμβρίου 2013)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact