Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδρίαση Eπιτροπής Διαβούλευσης Συνημμένο χωρίς τίτλο 00043 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00046

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία