ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ – «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Αριθμ.Πρωτ : 145/ 16-06-2014
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτική κοινότητας Βραχατίου, την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09.30π.μ. με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ :

1)Περί παραχώρησης απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθσιμάτων το έτος 2014, στον Μανάβη Αθανάσιο.

2)Περί παραχώρησης απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το έτος 2014 στην ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.

3)Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κινητών πλαστικών πλεγμάτων στα γήπεδα beach volley, beach soccer για την προστασία των λουομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος)
2. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ (Υπολιμενάρχης Κορίνθου-μέλος)
3. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ (Δημοτική Σύμβουλος-μέλος)
4. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Δημοτική Σύμβουλος-μέλος)

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact