ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ANAKOINΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι αναρτήθηκε στα Δημοτικά Καταστήματα Ζευγολατιού και Βοχαϊκού το υπʼ αρ. πρωτ. ΕΠΠ/Π1/οικ.

28217/14-06-2013 έγγραφο που αφορά το 1ο Ανακλητικό Κτηματολόγιο της Συμπληρωματικής Απαλλοτρίωσης (ΚΥΑ 1021511/930/Δ0010

/12-3-10) για το υποτμήμα από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 12+700 του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Πατρών. Για περισσότερες πληροφορίες,

οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 27410-55274 εσ. 5

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιούνιος 2013

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact