Τμήμα Αλλοδαπών

Πληροφορίες

 Διεύθυνση: Ζευγολατιό
Τηλέφωνο: 2741-360506
Ημέρες και ώρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00

 Στο γραφείο αλλοδαπών μπορούν οι αλλοδαποί να πληροφορούνται και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση ή ανανέωση αδειών καθώς πρόκειται για την κύρια υπηρεσία πληροφόρησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση ή ανανέωση αδειών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ορίσει ραντεβού με την υπηρεσία.

Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία (Ν. 3386/05, άρθρο 15, παρ. 1-4)
Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία (Ν. 3386/05, άρθρο 15, παρ. 1-4)
Χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση – σύζυγος (Ν. 3386/2005 άρθρα 54, 56 και 57)
Ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση – σύζυγος (Ν. 3386/2005 άρθρα 54, 56 και 57)
Χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση / τέκνα έως 18 ετών (Ν. 3386/2005 άρθρα 54, 56 και 57)
Ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση / τέκνα έως 18 ετών (Ν. 3386/2005 άρθρα 54, 56 και 57)
Χορήγηση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Ν. 3386/2005 άρθρο 25)
Ανανέωση Άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Ν. 3386/2005 άρθρο 25)
Χορήγηση για αυτοτελή άδεια διαμονής – ενηλικίωση (Ν. 3386/2005 άρθρο 60)
Ανανέωση για αυτοτελή άδεια διαμονής – ενηλικίωση (Ν. 3386/2005 άρθρα 28,29)
Χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές (Ν. 3386/2005 άρθρα 28,29)
Ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδές (Ν. 3386/2005 άρθρα 28,29)
Χορήγηση άδειας διαμονής / συζύγος Έλληνα (Ν. 3386/2005 άρθρο 61)

Θεώρηση εισόδου (VISA)

Προηγούμενη ανάρτηση Νέοι από 8 χώρες της Ευρώπης στο Δήμο Βέλου – Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact