<<Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων,  έτους 2023-2024>>

Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων,  έτους 2023-2024»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 250127

_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (2) (1) 165-2023 ΑΟΕ ΓΙΑ ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 211-2023 ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ espd-request-v2 PDF_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2023_signed ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 14 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ τρόφιμα 2022-2023 12.10.23 (επικαιροποίηση της μελ.4) (2) (2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 8 Νοεμβρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact