ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 10/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

κατά την 14η τακτική συνεδρίαση της 10/12/2014

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

183

1. Περί υποβολής πρότασης για προένταξη, ως εμπροσθοβαρές έργο, της πράξης με τίτλο

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» στο

«Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. 2014-2020 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

και Αειφόρος Ανάπτυξη) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

184

1.

Έγκριση διενέργειας διαδικασίας προμήθειας καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και

πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και των νομικών προσώπων για το έτος 2015

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

185

2.

Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου (7η/2014) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

186

3.

Αποδοχή δ΄ κατανομής 2014 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών

αναγκών των σχολείων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

187

4.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

188

5.

Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου εντός ορίων οικισμού Βραχατίου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

189

6.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

190

7.

Ανανέωση υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόσπασμα Πρακτικού 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12/12/2014 (2η)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact