22/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου

22-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δ.Σ 21/2020 περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών-εργασιών του Δήμου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact