227/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

227-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Σύσταση θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον ΟΕΥ του Δήμου Βέλου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση 223/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact