Πρόχειρο Πρακτικό 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 9311

13 η Συνεδρίαση

Tην 13η του μήνα Ιουνίου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,00, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Κανελλόπουλο Ευθύμιο , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Δαληβίγκας Κων/νος Πρεδάρης Γεώργιος

Δαρδάνης Γεώργιος Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης

Καραφωτιάς Γεώργιος Λούτας Ιωάννης

Λιούλιας Ιωάννης Τριανταφύλλου Γεώργιος

Μπεκιάρης Δημήτριος Μπούρας Νικόλαος

Μπουγάς Μιχαήλ

Ντάνος Γεώργιος

Παλυβός Κων/νος

Παπαλέκας Αθανάσιος

Σιάτος Γεώργιος

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Τρωγάδης Βασίλειος

Τσάνος Νικόλαος

Τσάτσαρης Κων/νος

Λέκκας Νικόλαος

Κανελλόπουλος Ευθύμιος

Λιάκος Μιχαήλ

Ραχανιώτης Νικόλαος

Μερκούρη Παναγιώτα

Περαχωρίτης Αθανάσιος

Παππάς Θεοφάνης

Παπαγεωργίου Σωτήριος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Παρόντες Απόντες

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Κωτσάκος Χαρίλαος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου

Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου . Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Λιβάνης Ευθύμιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

110/2012

1.Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του πρώην Δήμου Βόχας για το έτος 2008

Παρόντες :22 Απόντες :5

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο κ είπε ότι το γεγονός της έλλειψης μέχρι σήμερα των απολογισμών του πρώην Δήμου Βόχας ,των ετών 2008-2009-2010, δημιουργούσε πρόβλημα στην λειτουργία του Δήμου, καθώς ήταν ανασχετικός παράγοντας όσον αφορά την διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών του Δήμου κ την ένταξη του στα

ευνοϊκά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών κ Δανείων.

Με την ολοκλήρωση τους ύστερα από τις προσπάθειες τόσο των ορκωτών λογιστών όσο κ των υπαλλήλων του Δήμου είμαστε έτοιμοι να προβούμε στις παραπάνω διαδικασίες αναχρηματοδότησης των δανείων κ χρεών .

Ο Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης αναλύοντας τον απολογισμό- ισολογισμό είπε ότι αποτελεί εργαλείο για τη λειτουργία κ την εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ραχανιώτης ζήτησε να πληροφορηθεί τι έχει γίνει με τα στοιχεία των βεβαιωτικών καταλόγων του πρωην Δήμου Βόχας που χάθηκαν ηλεκτρονικά καθώς κ με τη βεβαίωση των τελών ύδρευσης 2010.

Ο Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης είπε ότι η επιτροπή που έχει συσταθεί για την ανάκτηση των στοιχείων έχει προβεί στην εκτέλεση του 50 % της εργασίας κ τα στοιχεία υπάρχουν στους βεβαιωτικούς καταλόγους οι οποίοι εισάγονται κ πάλι στο ηλεκτρονικό σύστημα. Οσον αφορά τα τέλη ύδρευσης 2010 είπε ότι εντός της εβδομάδας θα αποσταλούν οι σχετικές ειδοποιήσεις .

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Τσάνος ο οποίος είπε ότι η μη σύνταξη των απολογισμών ισολογισμών του πρωην Δήμου Βόχας αποτελεί αφενός παράλειψη βάσει του Δημοτικού κ Κοινοτικού Κώδικα κ αφετέρου εξέφρασε την απορία πως μπορούσε να υπάρξει προγραμματισμός της οικονομικής πολιτικής εφόσον δεν υπήρχε η η γνώση των οικονομικών στοιχείων .Στη συνέχεια τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος :

*Στην επανεξέταση όλων των δανείων

*Στη διαδικασία επίσπευσης εκκαθάρισης των Δ.Α.Ε.Βέλου κ ΔΗ.Κ.Ε.Βόχας

*Να γίνει αποσαφήνιση από το ΣΔΟΕ σχετικά με τα τιμολόγια της πρώην ΔΑΕΒέλου

*Να γίνει ενεργοποίηση του Οικονομικού κ Διοικητικού Ελέγχου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά την πρώην ΔΑΕΒέλου

*Να ολοκληρωθεί η ανάκτηση των βεβαιωθέντων τελών του πρώην Δήμου Βόχας

*Να οργανωθεί εκ νέου με κατεύθυνση κ έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου .

Ο Δήμαρχος επανέλαβε την πρόθεση του να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αναδιάρθρωσης χρεών κ δανείων ύστερα από την έγκριση των απολογισμών ισολογισμών ,όσον αφορά την ΔΑΕΒέλου η υπόθεση εξετάζεται από το ΣΔΟΕ κ θα ενημερωθούμε σχετικά με τα πορίσματα του ,τέλος είπε ότι μετά τις εκλογές θα προβεί σε αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου κ έχει υπάρξει καθυστέρηση λόγω των επαναλαμβανόμενων εκλογών καθότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών κ τοποθετήσεων .

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία

Τον απολογισμό και ισολογισμό του πρώην Δήμου Βόχας για το έτος 2008

με 19 ψήφους υπέρ (Δαληβίγκας –Δαρδάνης-Καραφωτιάς-Λιούλιας-Μπεκιάρης-Μπουγάς –Ντάνος –Παλυβός-Παπαλέκας-Σιάτος-Τζαναβάρα –Τρωγάδης-Τσάνος-Τσάτσαρης-Λέκκας-Κανελλόπουλος-Ραχανιώτης –Μερκούρη- Παππάς)

έναντι 2 παρών (Περαχωρίτης –Λιάκος ) κ 1 ΛΕΥΚΟ (Παπαγεωργίου)

Ζευγολατιό 14-06-2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κανελλόπουλος Ευθύμιος Σιάτος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο Πρακτικό 11ης Συνεδρίασης Δ.Σ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact