Πρόχειρο Πρακτικό 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 9312

14 η Συνεδρίαση

Tην 13η του μήνα Ιουνίου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,30 συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Δαληβίγκας Κων/νος Πρεδάρης Γεώργιος

Δαρδάνης Γεώργιος Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης

Καραφωτιάς Γεώργιος Λούτας Ιωάννης

Λιούλιας Ιωάννης Τριανταφύλλου Γεώργιος

Μπεκιάρης Δημήτριος Μπούρας Νικόλαος

Μπουγάς Μιχαήλ

Ντάνος Γεώργιος

Παλυβός Κων/νος

Παπαλέκας Αθανάσιος

Σιάτος Γεώργιος

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Τρωγάδης Βασίλειος

Τσάνος Νικόλαος

Τσάτσαρης Κων/νος

Λέκκας Νικόλαος

Κανελλόπουλος Ευθύμιος

Λιάκος Μιχαήλ

Ραχανιώτης Νικόλαος

Μερκούρη Παναγιώτα

Περαχωρίτης Αθανάσιος

Παππάς Θεοφάνης

Παπαγεωργίου Σωτήριος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Παρόντες Απόντες

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Κωτσάκος Χαρίλαος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου

Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου . Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Λιβάνης Ευθύμιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

111/2012

1.Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του πρώην Δήμου Βόχας για το έτος 2009

Παρόντες :22 Απόντες :5

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Το Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία

Τον απολογισμό και ισολογισμό του πρώην Δήμου Βόχας για το έτος 2009

με 19 ψήφους υπέρ (Δαληβίγκας –Δαρδάνης-Καραφωτιάς-Λιούλιας-Μπεκιάρης-Μπουγάς –Ντάνος –Παλυβός-Παπαλέκας-Σιάτος-Τζαναβάρα –Τρωγάδης-Τσάνος-Τσάτσαρης-Λέκκας-Κανελλόπουλος-Ραχανιώτης –Μερκούρη- Παππάς)

έναντι 2 παρών (Περαχωρίτης –Λιάκος ) κ

1 ΛΕΥΚΟ (Παπαγεωργίου)

Ζευγολατιό 13-06-2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κανελλόπουλος Ευθύμιος Σιάτος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο Πρακτικό 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact