ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 12341

14η Συνεδρίαση

Tην 15η του μήνα Ιουλίου έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20,30 συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

1. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος ΑΜΠΟΥ – ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5. ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
9. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
12. ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου Θ.Η.Δ.)
13. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
14. ΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
16. ΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
18. ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20. ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των

Τοπικών Κοινοτήτων:

Παρόντες

1. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος Δ.Κ. Βέλου
2. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Δ.Κ. Ζευγολατιού
3. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος Τ.Κ. Βοχαϊκού
4. ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Ελληνοχωρίου
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ευαγγελίστριας
6. ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Κρηνών
7. ΜΠΕΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Μπολατίου
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Νεράντζας
9. ΛΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σουληναρίου
10. ΔΗΜΗΤΡΙΟY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Στιμάγκας
11. ΧΟΥΣΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Χαλκείου

Απόντες
1. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Δ.Κ. Βραχατίου
2. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Κοκκωνίου
3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Πουλίτσας
4. ΝΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Στιμάγκας

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επί αιτήσεως κατοίκων Καλεντζίου, για αναγνώριση του οικισμού ως Τοπική Κοινότητα

Παρόντες 20 Απόντες 7 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας)

Εισηγητής Δήμαρχος: Το θέμα δεν είναι απλό και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο με την απόφαση της Δ.Κ. Ζευγολατιού που είναι

αρνητική στο θέμα την αναγνώρισης του Καλεντζίου ως Τοπική Κοινότητα. Προτείνω να συσταθεί επιτροπή που να συντάξει οικονομική

μελέτη και τεχνική περιγραφή για να δούμε τα συν και τα πλην της πρότασης.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο των κατοίκων του Καλεντζίου κ. Γιάννη Τζελέπη ο οποίος υποστήριξε το αίτημά τους για αυτόνομη Τ.Κ.

Ο κ. Λιάκος: Το θέμα είναι σοβαρός, να πούμε ναι αρχικά στο αίτημα και στην πορεία να εξετάσουμε τα διοικητικά όρια κ.λ.π.
Ο κ. Ραχανιώτης: Δίκαιο το αίτημα-ξεκαθάρισμα των ορίων
Ο κ. Παπαγεωργίου: ΝΑΙ στην αυτονόμηση της Τ.Κ. Καλεντζίου
Οι κ.κ. Περαχωρίτης και Τσάνος προτείνουν μελέτη του αιτήματος σε βάθος
Ο κ. Λάζος: Αίτημα νόμιμο, προβλέπεται από το νόμο, είναι και θέλημα των κατοίκων, να αντιμετωπισθεί θετικά.
Στη συνέχεια αφού υπήρξε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων από τους δημοτ. συμβούλους και παραβρισκόμενους κατοίκους του Καλεντζίου,

ο Δήμαρχος πρότεινε 2 προτάσεις να τεθούν σε ψηφοφορία: γνωμοδότηση για το αίτημα ή σύσταση επιτροπής για την εξέταση σε βάθος του

αιτήματος.

ΥΠΕΡ της σύστασης επιτροπής 12 ψήφοι: (Καραφωτιάς-Μπεκιάρης-Παλυβός-Τζαναβάρα-Τρωγάδης-Τσάνος-Δαρδάνης-Παπαλέκας-Δαληβίγκας-Ντάνος-Ραχανιώτης-Μερκούρη)
ΥΠΕΡ της γνωμοδότησης της αίτησης 8 ψήφοι: (Τσάτσαρης-Λιάκος-Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος-Λούτας-Λάζος-Περαχωρίτης-Παπαγεωργίου)
ΥΠΕΡ της γνωμοδότησης της αίτησης ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού κ. Μαγγίνας.

ΚΑΤΑ πλειοψηφία αποφασίσθηκε η σύσταση επιτροπής η σύνθεση της οποίας θα γίνει με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 (3η).
Παρόντες 16 Απόντες 11 ( Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου)

Εισηγητής : Αντ/ρχος κ. Τρωγάδης Αφορά επεκτάσεις δικτύου φωτισμού-μετατοπίσεις στύλων. Συνολικό ποσό αναμόρφωσης 35.000,00€
Εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΛΕΥΚΟ ο κ. Παπαγεωργίου
3.Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου)
Εισηγητής : Αντ/ρχος κ. Τρωγάδης Αφορά Επιχορήγηση 12.000,00€ στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή και 9.000,00€ στην Β/θμια Σχολική

Επιτροπή
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ
4. Έγκριση διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσης 3.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.01 «Έξοδα οργάνωση

ς κοινωνικών δραστηριοτήτων (μικροφωνική εγκατάσταση)»

Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου)

Εισηγητής : Δήμαρχος Αφορά διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος

Εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΚΑΤΑ: Ραχανιώτης, Μερκούρη, Περαχωρίτης

5. Διαγραφή οφειλών

Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου

Εισηγητής Πρόεδρος
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

6. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου

Εισηγητής: Πρόεδρος
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

7. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων

Δήμου Βέλου με τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σικυωνίων»
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου

Εισηγητής : Δήμαρχος
Ο κ. Τσάνος ανέφερε ότι δεν έπρεπε να είχε γίνει οριστική παραλαβή, έχει τεράστια προβλήματα κακοτεχνιών. Να κληθεί ο ανάδοχος να τα αποκαταστήσει.
Εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΚΑΤΑ: Τσάνος, Δαληβίγκας, Παπαγεωργίου

8. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Δήμου Βέλου – Α΄ φάση – 1ος ειδικός προϋπολογισμός»
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου
Εισηγητής : Δήμαρχος
Ο κ. Τσάνος ανέφερε ότι δεν έπρεπε να είχε γίνει οριστική παραλαβή, έχει τεράστια προβλήματα κακοτεχνιών. Να κληθεί ο ανάδοχος να τα αποκαταστήσει.

Εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΚΑΤΑ: Τσάνος, Δαληβίγκας, Παπαγεωργίου

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στιμάγκας»
10.
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού-Ζολώφ, Πρεδάρης, Μπουγάς, Σιάτος, Μπούρας,
Τσοτσώνη, Λιούλιας, Παπαλέκας,Τσάτσαρης, Λάζος,
Τριανταφύλλου
Εισηγητής: Δήμαρχος
Εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΛΕΥΚΟ: Παπαγεωργίου

Ζευγολατιό 15 Ιουλίου 2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καραφωτιάς Γεώργιος Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact