ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

(Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 20245/08-12-2014 ανακοίνωση)

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –ΜΠΟΛΟΝΑΚΟΥ

ΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ

968/18-7-2002

ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

2.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΛΟΣ

1417/13-04-2005

ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

3.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΚΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΙΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΣΙΕΡΗ

5401/13-07-2005

ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

4.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΟΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΣΙΕΡΗ

5965/28-07-2006

ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact