ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βραχάτι, 08 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α. Π. : 20243

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση

:

Βραχάτι

Τ.Κ.

:

20006

Πληρ.

:

Γ. Σαντάρμη

Τηλέφωνο

:

2741050302

FAX

:

27410538802741053880

e-mail

:

sadarmi@vochas.gov.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την 82/2014 απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού

διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις, στον

οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Μπολατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011), αναρτάται:

1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Ζευγολατιού

2. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Βέλου

3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Βραχατίου

4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Μπολατίου.

5. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας (web@velovocha.gr)

Τοπογραφικό διάγραμμα Κ.Χ. (Ψηφιακή εικόνα οικισμού Μπολατίου), στο οποίο φαίνεται

το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη

διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων

της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων,

στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων του Δήμου μας

στο Δημοτικό Κατάστημα Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο.

Κορίνθου – Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από την τελευταία ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον

τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από 11-12-2014 έως 30-12-2014.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact