Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων 
Περιγραφή Διαδικασίας Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ενηλίκου,ή αν αυτός είναι ανήλικος, ενός των συζύγων, σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας, ή του υιοθετήσαντα γονέα σε περίπτωση υιοθεσίας από τον έναν σύζυγοτου τέκνου του άλλου.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης υιοθεσίας
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού τελεσιδικίας
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
  5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμο, περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων του υιοθετηθέντα
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact