ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο για παραπάνω πληροφορίες.

Προηγούμενη ανάρτηση Διαβούλευση: Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔΑ) 2016 Δ.Βέλου-Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact