ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ζευγολατιό: 26-07-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Γενικής Διοίκησης
    
                                       

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στην υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (06) ατόμων, είναι δεκαήμερη και αρχίζει από την  27η  Ιουλίου  2016 και λήγει την 05η Αυγούστου 2016.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προσωπικού στο Δημαρχείο (τηλ. επικοινωνίας 2741360517/2741051788, αρμόδιες υπάλληλοι κ. κ. Γιώτα Κακλίδου, Ευαγγελία Κοπανά).
                                     Ο Δήμαρχος
                                Αννίβας Παπακυριάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Αφήστε μια απάντηση