ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βραχάτι, 03 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 18092
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βραχάτι
Τ.Κ.20006
Πληρ.:Γ. Σαντάρμη
Τηλέφωνο:27410-50302
FAX:27410-53880

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 102/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω22ΜΩ9Π-5Τ7, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν
παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, κατόπιν αιτήματος των Παπαγεωργίου Βασιλείου, Παπαγεωργίου Δημητρίου (του Βασιλείου), Παπαγεωργίου Ιωάννη, Παπαγεωργίου Σωτηρίου, Παπαγεωργίου Ελένης, Παπαγεωργίου Δημητρίου (του Σωτηρίου) και Παπαδιά Δημητρίου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) αναρτάται:

1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ζευγολατιό (Γ. Παπανδρέου, 20001)

2. Στην ιστοσελίδα του Δ. Βέλου-Βόχας (http://velo-vocha.gr/)

3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη του οικισμού Βραχατίου, στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις παρακάτω συμβολαιογραφικές πράξεις:

1. Η αριθμ. 102/10-07-08 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Δερβενίου Σοφίας Στεφανοπούλου-Τέσση.

2. Η αριθμ. 104/10-07-08 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Δερβενίου Σοφίας Στεφανοπούλου-Τέσση.

3. Η αριθμ. 23545/05-03-2003 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Σικυώνος

Ιωάννη Καλαχάνη.

4. Η αριθμ. 18963/25-06-1991 του συμβολαιογράφου Βραχατίου Κων/νου Πούλλου

5. Η αριθμ. 5232/5-9-1990 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη.

6. Η αριθμ. 6233/13-03-1992 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου μας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό τύπο, ήτοι από 4-11-2014 έως  24-11-2014.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ

 

Κατεβάστε τα αρχεία διαγραμμάτων
– Διάγραμμα 1 (κατέβασε το pdf)
– Διάγραμμα 2 (κατέβασε το pdf)

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact