Αποφάσεις 44 & 45/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

44/2020 Απ. Δημ. Συμβ. : Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου- Βόχας και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την Πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελέτης Πράξης Αναλογισμού στα όρια του Δήμου Βέλου Βόχας».

45/2020 Απ. Δημ. Συμβ. : Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου- Βόχας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία, με Δ.Τ. «Βιώσιμη Πόλη», για την Πράξη «Υποστήριξη του Δήμου στο Σχεδιασμό και την Ωρίμανση έργων που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Βέλου- Βόχας».

44-2020 45-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις 43 & 48/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact