Απόφαση 26/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Η 26/2020 Απ. Δημ. Συμβουλίου περί ύπαρξης ή μη άλλου κατάλληλου κτηρίου ή καθορισμένου χώρου για να υποδεχθεί τις λειτουργίες του Δημοτικού Σχολείου Βοχαϊκού

26-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 38/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact