Διαγραφή λόγω θανάτου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή λόγω θανάτου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το Δήμο

 

Προηγούμενη ανάρτηση Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact