Διαγραφή λόγω θανάτου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή λόγω θανάτου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το Δήμο

 

Previous Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία