Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένου

Η σχετική διαδικασία γίνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η διαγραφή διενεργείται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Στρατολογικού γραφείου.

Ο Δήμος εκδίδει Πιστοποιητικό Πολλαπλώς εγγεγραμμένου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

Προηγούμενη ανάρτηση Πιστοποιητικά για Στρατολογική χρήση

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact