Διαγραφή Θηλέων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή Θηλέων
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  2. Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας που εκδίδεται από το Δήμο.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Διαγραφή Ανυπάρκτου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact