Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2021 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας Eκπαίδευσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021 s ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 7 2021 s ΠΕΡΙΛΗΨΗ s ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΄΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 10.00 π.μ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact