Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία