Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου στην κοινότητα Ζευγολατιού

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00267

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας 19/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact