Δήλωση Διαζυγίου

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Δήλωση Διαζυγίου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Απόφαση δικαστηρίου
  3. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης
  4. Κατάθεση εγγραφής του γάμου με καταχωρημένο διαζύγιο
  5. Για πολιτικό γάμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της Δικαστικής Απόφασης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δήλωση Θανάτου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact