Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική Ιθαγένεια
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση
  2. Πρακτικό ορκομωσίας
  3. Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεως των παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό
  4. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
  5. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
  6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
  7. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αν πρόκειται για έγγαμο)
  8. Σε περίπτωση άρρενα πρέπει να εκδοθεί απόφαση του Δημάρχου περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Προηγούμενη ανάρτηση Επιμέλεια Ανηλίκου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact