Επιμέλεια Ανηλίκου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Επιμέλεια Ανηλίκου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Απόφαση τελεσίδικη που ορίζει την επιμέλεια του/των ανηλικου/ων
  2. Βεβαίωση Γραμμ. Πρωτοδικών ότι δεν έχει κατετεθεί αγωγή από εκάτερο των συζύγων/γονιών για επιμέλεια ανηλίκου
  3. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ότι δεν έχει τροποποιηθεί η παραπάνω απόφαση

 

Προηγούμενη ανάρτηση Μεταδημότευση Ατόμου Διαζευγμένου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact