Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου
Λίστα Δικαιολογητικών

Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας των αιτούντων και απαιτούνται τα εξής:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Απόσπασμα ΜΟΝΟ αν προκύπτει το γένος της μητέρας)
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (χορηγείται από το Δήμο)
 4. Ημερήσια τοπική εφημερίδα
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 6. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ
 7. Ένα δικαιολογητικό για τον τόπο κατοικίας (εκκαθαριστικό εφορίας, λογ/σμός ΔΕΚΟ κ.λ.π)

Επίσης:

Α. Όσον αφορά ανηλίκους:
Απαιτείται δικαστική απόφαση

Β.Όσον αφορά διαζευγμένους:
Διαζευκτήριο (αυτό που λέει “ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΓΑΜΟ”) και
Επικυρωμένο αντίγραφο Ληξ/κής Πράξης γάμου

Γ. Για Χήρους, -ες:
Επικυρωμένο αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου

 

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 1. Διαβατήριο
 2. Άδεια διαμονής
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΕ APOSTILLE, μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ. Για όσα κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, η ληξ/κή πράξη γέννησης θα είναι επικυρωμένη για την γνησιότητά της και μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ.
 4. Βεβαίωση της Πρεσβείας τους, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη)
 5. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 6. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ
 7. Ημερήσια τοπική εφημερίδα
 8. Δικαιολογητικό για την κατοικία (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.λ.π)

Επίσης εάν υπήρχε προηγούμενος γάμος και λύθηκε για κάποιο λόγο (διαζύγιο ή θάνατος), αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, στοιχείων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact