Εργασίες συντήρησης στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βέλου Βόχας

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Βέλου Βόχας

Στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου Βέλου Βόχας πραγματοποιούνται κατασκευαστικές εργασίες τόσο μικρής όσο και μεγάλης έκτασης ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή διαβίωση των μαθητών μας.
Συγκεκριμένα εκτελούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση πλακιδίων εσωτερικού χώρου, συντήρηση μεταλλικού στεγάστρου, αντικατάσταση σωληνώσεων και καλοριφέρ κλπ.
Στόχος του Δήμου είναι η συνεχής αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεών του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή καλύτερων βιοτικών συνθηκών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΄΄ Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 12/2019 και καθορισμού των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια φορτοεκσκαφέα και κλαδοτεμαχιστή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρ/σμού 135.000,00€”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact