Γνωμοδότηση για την έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης στο Βραχάτι.

Απόφαση 8-2019 Κοινότητας Βραχατίου

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

  Αριθμός Απόφασης  : 8/2019

 ΘΕΜΑ :    Γνωμοδότηση για την έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης στο Βραχάτι.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ορθή επανάληψη της απόφασης 12/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ΄΄Γνωμοδότησης περί έγκρισης της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου στην Κοινότητα Βραχατίου΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact