Γνωμοδότηση για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου

Γνωμοδότηση για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου

Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Αριθμός Απόφασης  : 5/2019

 ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου.

Προηγούμενη ανάρτηση Γνωμοδότηση για την έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης στο Βραχάτι.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact