Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Καλέντζι

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του τοιχείου αντιστήριξης στο Καλέντζι στα πλαίσια του έργου: ΄΄Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου Βόχας΄΄

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 195/2019 ΄΄ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact