Κορωνοϊός-Δε φοβόμαστε-Προστατευόμαστε-Ασπίδα μας η γνώση

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής & Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία