ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παπακυριάκος Αννίβας, Δήμαρχος
Μανάβης Αθανάσιος του Παναγ , Μέλος Δ.Σ
Μπεκιάρης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ
Σδράλης Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ      
Τανισχίδης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος  
Τρωγάδης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος
Τσίτουρας Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ  

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής :
Χριστίνα Στρίγκα, τηλ. 2742360311 email: chstriga@vochas.gov.gr, φαξ:2742034000

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact